buk.bgstore@gmail.com

Всичко за мускулите

Крис Джарми

42.00 лв.

  • автор: Крис Джарми
  • издателство: Атеа
  • година: 2021
  • страници: 288
  • корица: мека
  • ISBN: 9786197624090

Описание

– Изчерпателен справочник за основните мускулни групи

– Пълен профил на всеки мускул

– Включва над 500 илюстрации

– Упражнения за разтягане и укрепване на мускулите

– Таблици за бърза справка

– Стенна диаграма на мускулите на цялото тяло (плакат)

„Всичко за мускулите“ е изчерпателен справочник за основните мускулни групи, илюстриран с повече от 500 рисунки. Представя пълен профил на всеки мускул, ясно показвайки неговата начална точка, залавяне, инервация и действие, както и движенията, при които се използва. Включени са упражнения за разтягате, гъвкавост и укрепване на мускулите.

Книгата е подходяща за бързи справки и помага на читателите да откриват и идентифицират търсените мускули, с акцент върху онези, които се използват интензивно и са обект на травми при различни спортове и дейности.

Всяка отделна глава за мускулите съдържа преглед на основната анатомия в конкретната област на тялото, за да се покажат костните ориентири, напречните разрези на мускулните слоеве и точките на залавяне. Прави се и бърз преглед на нервните пътища.

Предназначена е за студенти и начинаещи практици в области, свързани с анатомията, физиотерапията, хиропрактиката, рехабилитацията, масажа, работата с тялото. Главата за мускулите на тазовото дъно е от голямо значение за изучаващите и практикуващите йога и пилатес. „Всичко за мускулите“ се препоръчва за спортисти, както и за всеки, който се интересува от функционирането на човешкото тяло.

Този бестселър е написан от Крис Джарми, M.C.S.P., D.S., M.R.S.S., дипломиран  физиотерапевт, преподавал механика на тялото, терапия чрез работа с тялото и анатомия в цяла Европа.

Книгата съдържа стенна диаграма (плакат) на мускулите на цялото тяло с размери 47,6 x 67,6 см.

Допълнителна информация

Тегло 1.100 кг
Размери 20.5 × 27 × 3 см

съдържание

Информация за книгата 7

Бележка относно инервацията на периферните нерви 8

ГЛАВА 1

Анатомични термини 9
Позиции 9
Области 12
Равнини 15
Движения 15

ГЛАВА 2
Костно-мускулна система 19
Мускулни връзки 19
Изометрични и изотонични контракции 20
Форма на мускулите (подреждане на мускулните влакна) 21
Мускулна система 23
Скелетна система 25
Секции на гръбначния стълб 27
Торакална до тазова област 28
Лопатка 29
Череп до гръдна кост 29
Череп до раменна кост 29
Тазов пояс до ходило 30
Синовиални стави 31
Групово действие на мускулите 33
Лостове 34

ГЛАВА 3
Мускули на скалпа и лицето 37
Дъвкателни мускули 37
Мимически мускули 37
Мускули на скалпа
Окципитофронталис / тилно-фронтален мускул 41
Темпоропариеталис / теменно-слепоочен мускул 41
Мускули на ухото
Горен ушен мускул 43
Преден ушен мускул 43
Заден ушен мускул 43
Мускули на клепачите
Орбикуларис окули / кръгъл мускул на окото 45
Леватор палпебре супериорис / горен повдигач на клепача 45
Коругатор суперцилии / мускул набръчквач на веждата 45
Мускули на носа
Процерус / мускул смъквач на веждата 47
Назалис / носов мускул 47
Депресор септи нази / отпускач на носната преграда 47
Мускули на устата
Депресор ангули орис / отпускач на ъгъла на устата 48
Депресор лабии инфериорис / отпускач на долната устна 49
Менталис / мускул на брадичката 50
Ризориус / мускул на усмивката 51
Зигоматикус майор / голям ябълчен (скулен) мускул 52
Зигоматикус минор / малък ябълчен (скулен) мускул 53
Леватор лабии супериорис / повдигач на горната устна 54
Леватор ангули орис / повдигач на ъгъла на устата 55
Орбикуларис орис / кръгов мускул на устата 56
Буксинатор / мускул на бузата 57
Дъвкателни мускули
Масетер / Голям дъвкателен мускул 58
Темпоралис / слепоочен мускул 59
Латерален птеригоиден / страничен криловиден мускул 60
Медиален птеригоиден / медиален криловиден мускул 61
Справочна таблица за началната точка, залавянето, инервацията и действието на мускулите на скалпа и лицевите мускули 62
Нервни пътища на мускулите на скалпа и лицето 64

ГЛАВА 4
Мускули на врата 65
Преден триъгълник 65
Заден триъгълник 66
Платизма 68
Преден триъгълник
Супрахиоидни мускули
Милохиоиден / долночелюстен мускул 69
Гениохиоиден / брадично-подезичен мускул 71
Стилохиоиден / шиловидно-подезичен мускул 71
Двукоремчест мускул 71
Инфрахиоидни мускули
Стернохиоиден / гръднично-подезичен мускул 73
Стернотиреоиден / гръдно-щитовиден мускул 73
Тирeохиоиден / подезично-щитовиден мускул 73
Омохиоиден / лопатковиден подезичен мускул 73
Превертебрални и странични гръбначни мускули
Лонгус коли / дълбок флексор на шията 75
Лонгус капитис / дълбок флексор на шията 75
Ректус капитис антериор / преден прав мускул на главата 76
Ректус капитис латералис / страничен прав мускул на главата 77
Заден триъгълник
Стълбести мускули 79
Стерноклеидомастоиден / гръдноключичномастоиден мускул 81
Справочна таблица за началната точка, залавянето, инервацията и действието на мускулите на шията 82
Нервни пътища на мускулите на шията 84

ГЛАВА 5
Мускули на торса 85
Гръб 85
Мускули на гърба 86
Гръден кош 87
Мускули на гръдния кош 87
Корем 88
Поствертебрални мускули
Еректор спине / мускули, поддържащи гръбначния стълб изправен
Участък на илиокосталис / хълбочно-ребрени мускули 91
Участък на лонгисимус / най-дългият мускул 93
Участък на спиналис / бодилести мускули 95
Група на спинотрансверзалните мускули
Сплениус капитис и сплениус цервицис / лентовиден главов мускул и лентовиден шиен мускул 97
Група на трансверсоспиналните мускули / напречно-гръбначни
Семиспиналис / полубодилест мускул 99
Мултифидус / многоделчест мускул 101
Ротаторес / мускули, осъществяващи въртене 101
Сегментална група
Интерспиналес / междубодилести мускули 103
Интертрансверсарии / междунапречни мускули 103
Субокципитална група / подтилни мускули
Ректус капитис постериор майор / голям заден прав главов мускул 105
Ректус капитис постериор минор / малък заден прав главов мускул 105
Обликвус капитис инфериор / долен кос главов мускул 105
Обликвус капитис супериор / горен кос главов мускул 105
Мускули на гръдния кош
Външни междуребрени мускули 107
Вътрешни междуребрени мускули 107
Дълбоки междуребрени мускули 109
Субкостални мускули / подребрени мускули 109
Трансверсус торацис / напречен гръден мускул 111
Леваторес костарум / повдигачи на ребрата 111
Сератус постериор супериор / заден горен назъбен мускул 113
Сератус постериор инфериор / заден долен назъбен мускул 113
Диафрагма 115
Мускули на предната коремна стена
Външни и вътрешни коси мускули 117
Трансверсус абдоминис / напречни коремни мускули 119
Ректус абдоминис / прав коремен мускул 121
Мускули на задната коремна стена
Квадратус лумборум / квадратен поясен мускул 123
Псоас майор 125
Илиакус / хълбочен мускул 125
Справочна таблица за началната точка, залавянето, инервацията и действието на мускулите на торса 126
Нервни пътища на мускулите на торса 129
ГЛАВА 6
Мускули на таза и перинеума 131
Мускули на тазовото дъно (диафрагма) 131
Мускули на тазовата стена 132
Мускули на перинеума 132
Мускули на тазовото дъно (диафрагма)
Леватор ани / повдигач на ануса 135
Кокцигеус / опашен мускул 135

Мускули от урогениталния триъгълник

Ишиокавернозус / седалищно-пещерест мускул 137
Булбоспонгиозус / луковично-гъбест мускул 137
Повърхностен напречен перинеален мускул 137
Мускули на урогениталната диафрагма (компонент на урогениталния триъгълник)
Външен уретрален сфинктер 139
Компресор уретре (само при жените) 139
Сфинктер уретровагиналис (само при жените) 139
Дълбок напречен перинеален мускул 139
Мускул на аналния триъгълник
Външен анален сфинктер 140
Справочна таблица за началната точка, залавянето, инервацията и действието на тазовите и перинеалните мускули 141
Нервни пътища на тазовите и перинеалните мускули 142
ГЛАВА 7
Мускули на раменния пояс и мишницата 143
Мускули, прикрепващи горния крайник към торса
Трапециус / трапецовиден мускул 147
Леватор скапуле / повдигач на лопатката 149
Ромбовидни мускули 151
Сератус антериор / преден назъбен мускул 153
Пекторалис минор / малък гръден мускул 155
Субклавиус / подключичен мускул 155
Пекторалис майор / голям гръден мускул 157
Латисимус дорси / широк гръбен мускул 159
Мускули на раменната става
Делтовиден /делтовиден мускул 161
Супраспинатус / надбодилков мускул 163
Инфраспинатус / подбодилков мускул 163
Терес минор / малък объл мускул 165
Субскапуларис / подлопатъчен мускул 167
Терес майор / голям объл мускул 169
Мускули на мишницата
Преден дял
Бицепс брахии / двуглав мускул на мишницата 171
Брахиалис / мишничен мускул 173
Коракобрахиалис / клюно-мишничен мускул 173
Заден дял
Трицепс брахии / триглав мускул на мишницата 175
Справочна таблица за началната точка, залавянето,
инервацията и действието на мускулите на раменния пояс и мишницата 176
Нервни пътища на мускулите на раменния пояс и мишницата 177
ГЛАВА 8
Мускули на предмишницата и ръката 179
Мускули на предния дял на предмишницата
Повърхностен слой
Флексор карпи улнарис / лакътен сгъвач на китката 185
Палмарис лонгус / дълъг дланен мускул 185
Флексор карпи радиалис / лъчев сгъвач на китката 187
Пронатор терес / объл пронатор 187
Междинен слой
Флексор дигиторум суперфициалис / повърхностен
свивач на пръстите 189
Дълбок слой
Флексор дигиторум профундус / дълбок свивач на пръстите 191
Флексор полицис лонгус / дълъг свивач на палеца на ръката 193
Пронатор квадратус 193
Мускули на задния дял на предмишницата
Повърхностен слой
Брахиорадиалис / мишнично-лъчев мускул 195
Екстензор карпи радиалис лонгус / дълъг лъчев разгъвач на китката 197
Екстензор карпи радиалис бревис / къс лъчев разгъвач на китката 197
Екстензор дигиторум / разгъвач на пръстите 199
Екстензор дигити миними / разгъвач на кутрето 199
Екстензор карпи улнарис / лакътен разгъвач на китката 201
Анконеус / лакътен мускул 201
Дълбок слой
Супинатор 203
Абдуктор полицис лонгус / дълъг отвеждач на палеца 205
Екстензор полицис бревис / къс разгъвач на палеца 205
Екстензор полицис лонгус / дълъг разгъвач на палеца 207
Екстензор индицис / разгъвач на показалеца 207
Мускули на ръката
Палмарис бревис / къси мускули на дланта 209
Дорзални междукостни мускули / междукостни мускули по гърба на дланта 209
Палмарни междукостни мускули / междукостни мускули на дланта 211
Аддуктор полицис / привеждач на палеца 211
Лумбрикални мускули / червеобразни мускули на дланта 213
Хипотенарно възвишение
Абдуктор дигити миними / отвеждач на кутрето 215
Опоненс дигити миними / противопоставящ мускул на кутрето 215
Флексор дигити миними бревис / къс свивач на кутрето 215
Тенарно възвишение
Абдуктор полицис бревис / къс отвеждач на палеца на ръката 217

Опоненс полицис / къс мускул противопоставящ палеца 217
Флексор полицис бревис / къс свивач на палеца 217
Справочна таблица за началната точка, залавянето, инервацията и действието на мускулите на предмишницата и ръката 218
Нервни пътища на мускулите на предмишницата и ръката 220
ГЛАВА 9
Тазобедрени и бедрени мускули 223
Мускули на глутеалната област
Глутеус максимус / голям седалищен мускул 229
Тензор фасцие лате / обтегач на широката бедрена фасция 231
Глутеус медиус / среден седалищен мускул 233
Глутеус минимус / малък седалищен мускул 233
Пириформис / крушовиден мускул 235
Дълбоки странични ротатори на бедрото 237
Мускули на предния дял на бедрото
Сарториус / шивашки мускул 239
Квадрицепс / четириглав мускул 241
Мускули на средния дял на бедрото
Грацилис / нежен мускул 243
Пектинеус / гребенен мускул 243
Обтуратор екстернус / външен обтуриращ (запушващ) мускул 245
Аддуктори / привеждащи мускули 247
Мускули на задния дял на бедрото
Мускули на задната повърхност на бедрото 249
Справочна таблица за началната точка, залавянето, инервацията и действието на тазобедрените и бедрените мускули 250
Нервни пътища на тазобедрените и бедрените мускули 251
ГЛАВА 10
Мускули на подбедрицата и ходилото 253
Мускули на предния дял на подбедрицата
Тибиалис антериор / преден мускул на големия пищял 257
Екстензор дигиторум лонгус / дълъг разгъвач на пръстите 259
Екстензор халуцис лонгус / дълъг разгъвач на палеца на стъпалото 259
Фибуларис терциус / трети мускул на малкия пищял 261
Мускули на задния дял на подбедрицата
Повърхностен слой
Гастрокнемиус / коремчест мускул 263
Солеус / плосък мускул 265
Плантарис / стъпален мускул 267
Междинен слой
Флексор дигиторум лонгус / дълъг свивач на пръстите на стъпалото 269
Флексор халуцис лонгус / дълъг свивач на палеца на стъпалото 269
Дълбок слой
Тибиалис постериор / заден мускул на големия пищял 271
Поплитеус / подколенен 271
Мускули на латералния дял на подбедрицата
Фибуларис лонгус и фибуларис бревис / дълъг и къс
мускул на малкия пищял 273
Мускули в долната част на ходилото
Първи слой
Абдуктор халуцис / отвеждач на палеца на стъпалото 275
Флексор дигиторум бревис / къс свивач на пръстите на стъпалото 275
Абдуктор дигити миними / отвеждач на кутрето на стъпалото 275
Втори слой
Квадратус планте / квадратен стъпален мускул 277
Лумбрикални мускули / червеобразни мускули 277
Трети слой
Флексор халуцис бревис / къс свивач на палеца на
стъпалото 279
Аддуктор халуцис / отвеждач на палеца на стъпалото 279
Флексор дигити миними бревис / къс свивач на кутрето на стъпалото 279
Четвърти слой
Дорзални междукостни мускули / междукостни мускули по гърба на стъпалото 281
Плантарни междукостни мускули / междукостни мускули по долната част на стъпалото 281
Мускули на гърба на ходилото
Екстензор дигиторум бревис и екстензор халуцис бревис / къс разгъвач на пръстите и къс разгъвач на палеца на стъпалото 282
Справочна таблица за началната точка, залавянето, инервацията и действието на мускулите на
подбедрицата и ходилото 283
Нервни пътища на мускулите на подбедрицата и ходилото 285
Индекс на мускулите 287

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Всичко за мускулите”

Също може да ви хареса…