Ромен Гари

0 Comments

Корените на небето Единствената революция, в която вярвам все още е биологичната. Един ден човекът ще стане нещо възможно. Романът е публикуван през октомври 1956 г. и получават престижната награда “Гонкур“ същата година. Често е